Visie

Een ieder moet in Nederland respectievelijk in het Koninkrijk op gelijkwaardige voet volledig kunnen genieten van alle rechten en fundamentele vrijheden van de mens zoals erkend respectievelijk in alle toepasselijke internationale verdragen en resoluties is vastgelegd.

Ten tweede moet de herhaaldelijk geconstateerde sociaaleconomische achterstelling en marginalisering van mensen van Afrikaanse afkomst, mede beïnvloed door de erfenis uit het verwerpelijk verleden, aangepakt worden. Dat houdt in afrekenen met alle vormen van meervoudige racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst die een belemmering vormen voor duurzame ontwikkeling en gelijke kansen. KN-ACDiG hanteert de term Afrofobie zoals erkend binnen de Verenigde Naties en EU, lees “een ontzichtbare zichtbare minderheid” gepubliceerd door de European Network Against Racism (ENAR).

Een verbetering van de positie van mensen van Afrikaanse afkomst kan alleen als het denken op alle niveaus van de Nederlandse samenleving ook gericht is op de meervoudige perspectieven die horen bij deze multiraciale Nederlandse samenleving.

Met het KN-ACDiG als strategisch gesprekspartner staat Nederland in haar uitvoering van het VN Decennium sterker en kan de ACDiGemeenschap rekenen op een positieve sociaal maatschappelijke- en – economische transformatie, waarbij gelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen centraal staan. Ongeacht het einde van het Decennium eind 2024.

Onze visie: In een aantoonbaar fysiek en politiek-ideologisch georganiseerd verband staan de burgers met een Afrikaanse-Caribische achtergrond als gemeenschap sterker en kunnen de verschillende perspectieven geformuleerd en kenbaar gemaakt worden binnen ACDiG, aan de overheid en relevante stakeholders.

Wij handelen vanuit een Pan-afrikaanse visie: zelfbeschikkingsrecht, gedekolonialiseerde mindset, emancipatiegedachte, en het collectiviteits- en consensusprincipe. Tevens handelen wij op professionele wijze, zijn we mens-, actie- en resultaatgericht, rechtvaardig en betrouwbaar (integer), weloverwogen en vooruitstrevend, op basis van persoonlijke en organisatorische rekenschap.

Grondbeginsel: Laat geen enkele gemeenschap achter

Missie

Het fungeren als een door de overheid erkende stem van de ACDiGemeenschap in de vorm van een overleg-gesprekspartner van de Nederlandse overheid (op nationaal, regionaal en lokaal niveau evenals de overzeese gebieden behorend bij het Koninkrijk).

Het vergroten van het bewustzijn bij de Gemeenschap door middel van het op gang brengen van een proces dat het concept van de burger van Afrikaanse- Caribische afkomst tot gemeengoed maakt waardoor er meer begrip zal ontstaan.

Door middel van de Databank annex het beheer van een (branche gerichte)Kennisbank  bevorderen wij de zichtbaarheid en expertise van de Afrikaanse- Caribische Diaspora en dienen wij  als ‘vraagbaak’ voor burgers van Afrikaanse afkomst, overheden en relevante stakeholders.

Ga naar de inhoud