Strategie

Landelijk dekkend KennisNetwerk

Evenredige vertegenwoordiging van de Afrikaanse,- Caribische Diaspora Gemeenschap

Intersectioneel en intergenerationeel perspectief

Gecoördineerde, gestructureerde, samenhangende integrale aanpak (GGSI) inzetten om synergie te realiseren. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de African Union African Diaspora Sixth Region Program worden hierbij betrokken. Lees hier een aantal uitgelichte Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen:

Ons bestaan draagt bij aan:

Geen Armoede

・Dichten van welvaartsgat
・Bevordering van zelfstandig ondernemerschap
・(Self) reparations
・Bevordering toegang tot gemeenschapsmiddel(en)

Goede gezondheid en welzijn

・Positieve beeldvorming / eliminatie van geïnstitutionaliseerde stereotypering m.b.t. mensen van Afrikaanse afkomst
・ Vermindering van barrières tot kwalitatieve en cultureel veilige zorg
・Verbeteren van beleid voor kwetsbare Afro-Caribische jongeren
・Self-reparations: eigenwaarde en Afrikaanse identiteit versterken
・ Intergenerationele traumagenezing
・Bevorderen politieke participatie, invloed kennen en toepassen

Kwaliteitsonderwijs

・Verbetering kwaliteitsonderwijs
・Bevordering van de onderwijservaring
・Vermindering (intersectionele) uitsluiting op (hoge)scholen en universiteiten
・Dekolonisatie van het onderwijs

Gendergelijkheid

・Bevordering sociale stabiliteit/cohesie
・Veilige en gezonde gemeenschap
・Economische, culturele, burgerlijke en politieke verbetering

Eerlijk werk en economische groei

・Bevordering innovatie als gevolg van verbetering kwaliteitsonderwijs en verhoogd zelfstandig ondernemerschap
・Meer toegang tot stage- en arbeidsplekken als gevolg van positieve beeldvorming

Ongelijkheid verminderen

・Bevordering volwaardige emancipatie van Afrikaanse-Caribische mensen

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

・Bestrijden van afrofobie in het rechtssysteem en andere publieke diensten
・Het vergemakkelijken van toegang tot de rechter
・Realisatie Algemene Antidiscriminatie wetgeving en effectieve uitvoering
・Bevordering politieke wil onder politiek leiders en partijen, leiders van religieuze gemeenschappen en de media

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

・Bevordering nationale en internationale samenwerking om doelen te bereiken met een diverse groep aan stakeholders

Ga naar de inhoud