Doelstellingen

Het Kennisnetwerk Afrikaanse Caribische Diaspora Gemeenschap is een hoogwaardig kennis en expertisecentrum met als grondbeginsel het intersectioneel en meervoudig perspectief voor antwoorden op complexe vraagstukken waarmee de ACDiGemeenschap wordt geconfronteerd. Ter ondersteuning, uitbreiding en toetsing van de mensenrechten met als uitgangspunt mensen van Afrikaanse afkomst in combinatie andere (internationale) resoluties/verdragen om Afrofobie en elke vorm van uitsluiting te bestrijden.

Het organiseren van kennis en kenniscirculatie, inspraak en medezeggenschap bij processen van particuliere, private en publieke concept- en projectontwikkeling, beleidsvorming en andere activiteiten die betrekking hebben op de uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Hieronder begrepen het aanzetten tot uitvoering van projecten en acties (hierin begrepen stimuleren en mogelijk organiseren/uitvoeren/ondersteunen van onderzoek en studie) die de ACDiGemeenschap duurzaam ten goede zal komen.

Ga naar de inhoud