PERSBERICHT: Het eerste kennisinstituut voor en door de Afrikaanse-Caribische Diaspora Gemeenschap in Nederland.

Het eerste Afrikaanse-Caribische Diaspora Gemeenschap (ACDiG) kennisinstituut in Nederland had vrijdag 4 november 2022 haar primeur. In samenwerking met.....
Den Haag, 4 november 2022

 

Het eerste Afrikaanse-Caribische Diaspora Gemeenschap (ACDiG) kennisinstituut in Nederland had vrijdag 4 november 2022 haar primeur. In samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)/Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) is dit initiatief gestart. Het richt zich op kennis- en dataverzameling vanuit een pan-afrikanistisch perspectief om hierbij bij te dragen aan vergroting van de zichtbaarheid, expertise en kennisontwikkeling van en door de ACDiG. Tevens ter ondersteuning van het Nationaal Actieplan dat de Verenigde Naties Nederland heeft verzocht uit te voeren.

 

Kennisdeling lancering

Tijdens een drukbezochte (100 aangemelde genodigden) lancering van het kennisnetwerk waarbij zowel hoogwaardigheidsbekleders als een grote vertegenwoordiging van de Afrikaanse-Caribische Diaspora aanwezig waren. Dit vond plaats op 4 november jl. in ZZIIN Conference Centre te Den Haag. Minister voor Rechtsbescherming Mr. Franc Weerwind was één van de sprekers. Hij nam de aanwezigen mee tijdens zijn indrukwekkende speech over zijn jeugd, de lange weg en de tegenslagen die hij heeft overwonnen. Hij benadrukte het belang van dit kennisnetwerk door de noodzaak toe te lichten. Eén centrale plaats waar alle behoeften van de ACDiG worden vertaald naar oplossingen en kennisdeling over/door de gehele Afrikaanse Caribische Diaspora gemeenschap zichtbaarder wordt gemaakt.

 

De weg die ik daartoe heb afgelegd, ben ik velen tegengekomen die gevallen zijn en ook weer zijn opgestaan. En juist dat is belangrijk. Vallen en daarover durven vertellen en het delen met elkaar hoe je weer opstaat. Niet alleen de succesverhalen maar ook hoe je doorgaat”, aldus Mr. Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming Nederland

 

Met de lancering is het KennisNetwerk Afrikaanse-Caribische Diaspora Gemeenschap (KN-ACDiG) een feit. Dankzij de vruchtbare samenwerking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Expertise-unit Sociale Stabiliteit, is het kennisinstituut tot stand gekomen. Er zal komende tijd gewerkt worden aan projectontwikkeling gericht op de focusgebieden van het VN Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse-Caribische afkomst: Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. Tijdens de lancering is er bijvoorbeeld door Drs. Esseboom en Artificial Intelligence specialist Gossa Lô MSc, een blik geworpen over hoe A.I. een rol kan spelen in het verbeteren van bepaalde leefgebieden in de ACDiG vanuit een Afro-centrisch perspectief. Met deze lancering willen wij krachten bundelen op één centrale plaats, zodat kennis en data vanuit een meervoudig, intersectioneel en (inter)generationeel perspectief wordt gedeeld/ontwikkeld.

 

VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst/ Durban Declaratie en Actieprogramma

KN-ACDiG heeft als ambitie en doel het organiseren van kennis en kenniscirculatie, inspraak en medezeggenschap bij processen van particuliere, private en publieke concept- en projectontwikkeling. Ook zal het kennisnetwerk betrokken zijn bij beleidsvorming en andere activiteiten die betrekking hebben op de uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst/ Durban Declaratie en Actieprogramma.

Als lidstaat heeft Nederland de rol om dit uit te voeren. KN-ACDiG zal hierin gaan ondersteunen om het Nationaal Actieplan vorm te geven vanuit de behoeften/meervoudig perspectief van de ACDiG. Hieronder is ook begrepen het aanzetten tot uitvoering van projecten en acties, stimulatie van onderzoek en studie, die de Gemeenschap duurzaam ten goede komen. Dat houdt in volwaardige emancipatie en op gelijkwaardige voet genieten van de fundamentele rechten en vrijheden in Nederland.

 

Ontwikkeling kennis- en databank voor inzet Expertise KN-ACDiG

KN-ACDiG vervult de rol van een door Nederlandse overheid erkende stem van de Afrikaanse Caribische gemeenschap in de vorm van een overleg-gesprekspartner van de Nederlandse overheid. Dit zowel op nationaal, regionaal en lokaal niveau, als binnen de overzeese gebieden behorend bij Nederland.

 

Een belangrijk instrument is de te ontwikkelen databank en beheer van een (branche-gerichte) kennisbank:

  1. Om de zichtbaarheid en expertise van de Afrikaanse Caribische Diaspora te bevorderen;
  2. En als ‘vraagbaak’ voor burgers uit de genoemde gemeenschap, overheden en relevante stakeholders.
 
– Einde persbericht –

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met: de heer Gilmar Macnack via info@kn-acdig.com of (06) 28 41 62 44.

 

Ga naar de inhoud